Rondetafelgesprek: de internationale omgeving en ontwikkelingen in de toekomst

In deze blog: de hoogtepunten van het gesprek over de internationale omgeving en ontwikkelingen. 

De klimaatproblematiek – inclusief de zoektocht naar oplossingen, zoals klimaatneutrale energievoorziening – is een mondiaal vraagstuk. Expertteamleden Heleen de Coninck en Pieter Boot daagden hun rondetafeldeelnemers uit om vanuit een internationaal perspectief na te denken over energievoorziening. Aanwezigen waren onder meer verbonden aan universiteiten, PBL, Clingendael en IRENA.

De deelnemers constateerden onder andere het volgende: 

  • Noodzakelijke samenwerking  
    Nederland is niet het enige land dat werkt aan een duurzame energievoorziening. Gelukkig maar, want in zijn eentje kan Nederland de wereld niet veranderen. Hoe meer landen hun steentje bijdragen, hoe beter. Alleen door samenwerking kan een klimaatneutrale en rechtvaardige wereld binnen bereik komen.  

  • Focus op de korte termijn 
    Landen moeten voor hun energievoorziening rekening houden met de korte, middellange en de lange termijn. Bij deze tijdshorizonnen gaat het respectievelijk om de periode tot 2030, de jaren tot 2050 en de fase daarna. Op dit moment hebben veel landen veel aandacht voor de korte (en een beetje voor de middellange) termijn: door de oorlog in Oekraïne ligt de nadruk op voorzieningszekerheid. Er is minder aandacht voor onderwerpen die belangrijk zijn voor de lange termijn, zoals de waterstofmarkt, mensenrechten en circulariteit.  

  • Actie voor de lange termijn 
    Het is belangrijk om maatregelen te nemen die wél gericht zijn op de lange termijn. En die al op korte termijn verandering in gang brengen. Denk aan de beëindiging van subsidies voor olie en gas. Of aan investeringen in een schone elektriciteitsproductie en -infrastructuur. 

Het Expertteam Energiesysteem neemt de input uit dit en de andere rondetafelgesprekken mee in zijn schets van het toekomstige energiesysteem. De minister van Klimaat en Energie gebruikt deze schets vervolgens voor het plan dat hij volgend jaar presenteert aan de Tweede Kamer. 


Bekijk ook de hoogtepunten uit de andere vier rondetafelgesprekken; over de toekomst van de energie-infrastructuur, de Nederlandse economie, de rol van de burger in de energietransitie en de wet- en regelgeving.

Wil je ook meepraten? Meld je dan aan voor het Open forum.

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen