Rondetafelgesprek: wat is de energie-infrastructuur van de toekomst?

In deze blog: de hoogtepunten van het gesprek over de energie-infrastructuur.

De infrastructuur van het energiesysteem draait om elektriciteit en warmtevoorziening. Over de ideale infrastructuur voor warmtevoorziening zal binnenkort een rondetafelgesprek plaatsvinden. Het recente rondetafelgesprek ging alleen over de toekomstige elektriciteitsinfrastructuur, inclusief de samenwerking die daarvoor nodig is. Deelnemers kwamen onder andere van TenneT, Gasunie, Planbureau voor de Leefomgeving, Netbeheer Nederland, Alliander en de Jonge Klimaatbeweging. Expertteamleden Bert Stuij en Pieter Boot zaten het gesprek voor.

Onder meer deze onderwerpen kwamen aan bod: 

 • Beschikbaarheid van elektriciteit is geen zekerheid 
  Volgens de traditionele manier van denken zijn netbeheerders verplicht om te zorgen dat alle gebruikers voldoende elektriciteit krijgen. Deze denkwijze is tijdens het rondetafelgesprek ter discussie gesteld. Zouden er geen beperkingen kunnen gelden voor grootverbruikers? Elektriciteit is immers een schaars goed; het is niet mogelijk om aan elke vraag te voldoen. Zou het bijvoorbeeld niet moeilijker moeten worden voor nieuwe datacenters om zich in Nederland te vestigen, als de netbeheerder onvoldoende capaciteit voor hen heeft op het elektriciteitsnet? 
   
 • Lagere prijs voor kleinverbruikers
  Gaat de elektriciteit voor huishoudens en andere kleinverbruikers goedkoper worden? Als dit inderdaad gebeurt, dan zal dat waarschijnlijk pas op de lange termijn zijn, aldus de rondetafeldeelnemers. Ons energiesysteem is aan het veranderen. Het mogelijk maken van meer groene energie is duur. Daar tegenover staat dat een duurzaam energiesysteem in de toekomst waarschijnlijk meer geld zal opleveren dan dat het kost. Voordat we zover zijn, moeten er nog veel investeringen worden gedaan. Waar die investeringen vandaan moeten komen is nog onduidelijk. Wel zijn de deelnemers het eens dat de investeringen transparant moeten gebeuren en dat de kleine consument gespaard moet blijven.   
   
 • Samenwerking met het buitenland  
  Nederland kan nog heel veel windenergie opwekken op de Noordzee. Andere landen die hier windparken bouwen zijn Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, België en Noorwegen. Door hun windparken met de onze te verbinden, kunnen we zorgen voor een stabieler stroomnet, stellen de tafeldeelnemers. Grensoverschrijdende infrastructuur is de investering dus zeker waard. Alleen is daarvoor nog niet altijd ruimte in de regelgeving – en dat verdient aandacht. 

Het Expertteam Energiesysteem neemt de input uit dit en de andere rondetafelgesprekken mee in zijn schets van het toekomstige energiesysteem. De minister van Klimaat en Energie gebruikt deze schets vervolgens voor het plan dat hij volgend jaar presenteert aan de Tweede Kamer.  


Bekijk ook de hoogtepunten uit de andere vier rondetafelgesprekken; over de toekomst van de Nederlandse economie, de internationale omgeving en ontwikkelingen, de rol van de burger in de energietransitie en de wet- en regelgeving.

Wil je ook meepraten? Meld je dan aan voor het Open forum.

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen