Submenu

Minister Jetten bij de Inwonerraad

14-02-2023
440 keer bekeken

De Inwonerraad Energie ontving op de derde bijeenkomst minister Jetten. Als opdrachtgever van het Expertteam Energiesysteem 2050 en pleitbezorger voor een burgerfora, nam hij een kijkje bij de Inwonerraad. Er was ruimte voor vragen aan de minister en de minister had ook vragen voor de deelnemers.

”Door met elkaar in gesprek te gaan ontdek je dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen”, zei Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, op zaterdag 4 februari bij zijn bezoek aan een bijeenkomst van de Inwonerraad Energie. 

Deze gelote groep burgers komt vier keer bij elkaar om te praten over de toekomst van ons energiesysteem. De Initiatiefnemer van de inwonerraad, het Expertteam Energiesysteem 2050, neemt de adviezen mee in haar definitieve vooruitblik op de mogelijkheden voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Die vooruitblik overhandigen zij op 12 april van dit jaar aan minister Jetten, die er vervolgens mee naar de Tweede Kamer gaat. “En die kunnen ermee doen wat ze willen, maar ik ga ze echt duidelijk maken dat dit ook gaat over jullie adviezen en dat het belangrijk is om die serieus te nemen”, aldus Jetten. 

Kijkje achter de schermen  
Terwijl de deelnemers aan de Inwonerraad Energie de eerste versie van hun adviezen met elkaar bespraken, luisterde de minister vanaf de zijkant van de zaal mee. De Inwonerraad, bestaande uit 50 deelnemers uit alle hoeken van het land, ging daarna met de minister in gesprek over hoe burgers en de overheid elkaar op dit onderwerp kunnen versterken. “Het is goed dat we de minister aan de tand kunnen voelen,’ zegt Marianne uit Venlo, ‘want ik vind het belangrijk dat we wat al deze verschillende mensen hier besproken hebben over energie ook echt verder kunnen brengen. Niet alleen voor mijzelf, maar vooral ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.”  

Draagvlak 
In haar tussenrapportage van november vorig jaar gaf het expertteam al aan dat de energietransitie niet zal slagen zonder draagvlak in de samenleving. De transitie vraagt om ingrijpende maatregelen die invloed kunnen hebben op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Daarom geeft het expertteam graag het woord aan burgers en belanghebbenden om te horen wat zij belangrijk vinden voor het energiesysteem van de toekomst. Voor de Inwonerraad Energie hebben zich eind vorig jaar 1400 burgers uit de steekproefselectie aangemeld. Daaruit zijn 50 deelnemers geloot. De deelnemers aan de inwonerraad vormen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. De organisatie van de inwonerraad is in handen van Bureau EmmaBureau Burgerberaad en de Rijksuniversiteit Groningen.  

Nationaal Plan Energiesysteem 2050 
Eind 2023 presenteert het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE). Dit plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan ontwikkelen dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Om dit plan invulling te geven heeft minister Jetten in het voorjaar van 2022 het Expertteam Energiesysteem 2050 aangesteld en dit team gevraagd een vooruitblik op te stellen. Dit expertteam bestaat uit onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen, gedrags- en maatschappijwetenschappers. Het expertteam overhandigt haar zogenaamde ‘Outlook Energiesysteem 2050’ begin april aan minister Jetten. Hierin zal de opbrengst van alle bijeenkomsten en gesprekken worden meegenomen.  

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen