Uitnodiging Open forum

18-08-2022

Op 27 september a.s. organiseert het Expertteam Energiesysteem 2050 een ‘Open forum’ over de toekomst van het energiesysteem van Nederland. Dit Open forum is toegankelijk voor iedereen en vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Praat mee!

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Een grote opgave waar we alleen in slagen door de manier waarop wij met onze energie en energiesystemen omgaan te veranderen. In 2023 presenteert het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Om dit plan invulling te geven, heeft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) een team van onafhankelijke experts aangesteld: het Expertteam Energiesysteem 2050. Dit expertteam organiseert het Open forum om uw kennis en ideeën over het energiesysteem van de toekomst op te halen.

Het expertteam gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van het nieuwe energiesysteem van Nederland én de weg daarnaartoe. Daarom nodigen we u uit voor het Open forum op 27 september vanaf 12.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht.

Wat is het Open forum?

Tijdens de interactieve bijeenkomst verzamelt het expertteam zoveel mogelijk kennis over vraagstukken als:

  • Wat vraagt het nieuwe energiesysteem van de energie-infrastructuur?
  • Hoe kunnen we het systeem slimmer en stuurbaarder maken?
  • Welke economie moet het energiesysteem in 2050 voeden?
  • Hoe betrekken we de burger bij de ontwikkeling van het energiesysteem?
  • Welke plek krijgt het nieuwe energiesysteem in de internationale context?
Voor wie is dit Open forum?

Iedereen is welkom! Zowel geïnteresseerde deelnemers als mensen die een concreet voorstel hebben voor het energiesysteem van 2050. Alle kennis en expertise kunnen we goed gebruiken.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt op twee manieren deelnemen aan het Open forum:

  • U meldt zich aan als deelnemer.

Bent u geïnteresseerd in en benieuwd naar de ideeën over het nieuwe energiesysteem? Meld u dan aan als deelnemer.

 Aanmelden als deelnemer 

  • U meldt zich aan met een voorstel voor een pitch.

Heeft u een voorstel (innovatie of idee) dat bijdraagt aan het energiesysteem van de toekomst? Dan kunt u deze bij het aanmelden delen met het expertteam. Volg daarvoor de richtlijnen, deze vindt u op onze website. Het team selecteert een aantal ideeën die tijdens het Open forum mogen worden toegelicht.

 Aanmelden met een voorstel 

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over de bijeenkomst? Mail dan de organisatie op info@sola-bs.nl.

Met vriendelijke groeten,

Bernard ter Haar
Voorzitter Expertteam Energiesysteem 2050


Het Open forum wordt georganiseerd door het Expertteam Energiesysteem 2050. Het team is een brede bundeling van onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappij wetenschappers.

De leden hebben geen directe belangen in organisaties of bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie-infrastructuur of het opwekken van (duurzame) energie.

Heeft u vragen over het expertteam? Neem contact met ons op.

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen