“Om klimaatdoelen te halen moet ons energiesysteem al tussen 2040 en 2045 CO2-neutraal zijn.”

31-05-2022

Expertteam Energiesysteem 2050 stuurt eerste brief aan minister Jetten (Klimaat en Energie).

Amsterdam, 25 mei 2022 - Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft april jl. een Expertteam Energiesysteem 2050 ingesteld. Dit team heeft de opdracht gekregen om te schetsen hoe het energiesysteem er in 2050 uit moet zien; het energiesysteem dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorige week stuurde het team de eerste brief aan de minister. In die brief staat dat als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn ons energiesysteem al tussen 2040 en 2045 CO2-neutraal moet zijn.

“CO2-neutraliteit moet eerder bereikt worden dan klimaatneutraliteit omdat vervolgens negatieve emissies nodig zijn ter compensatie van onvermijdbare uitstoot van broeikasgassen.” Zo legt Bernard ter Haar uit. Ter Haar is voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050.

Er is dus haast geboden. Maar om de klimaatdoelen te halen, is meer nodig aldus Ter Haar: “Samenwerking en maatschappelijk draagvlak zijn cruciaal. Dus werken we als expertteam breed en interdisciplinair. Het energiesysteem is verknoopt met de inrichting van de maatschappij, de economie en geopolitieke verhoudingen. Ook daar houden we rekening mee.”

Hoe het Expertteam het proces wil aanpakken, staat in de brief. Het team vertelt er de minister langs welke uitgangspunten zal worden onderzocht hoe we als Nederland tot een neutraal energiesysteem kunnen komen. Welke (lastige) keuzes we daarvoor moeten maken. Welke knelpunten we als Nederland tegenkomen. En hoe de maatschappij daarbij betrokken kan blijven.

Het expertteam is een brede bundeling van energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappij wetenschappers. De komende tijd organiseert het team rondetafelgesprekken met vakgenoten en deskundigen uit andere disciplines. Ook onderzoekt het team de mogelijkheden van een vorm van burgerparticipatie. Het team kan daarbij alle hulp en ideeën gebruiken. Dus iedereen die een bijdrage wil leveren is welkom.

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen